Za postizanje vrhunskih rezultata potrebna je kvalitetno isplanirana prehrana. Zbog toga sam svoju prehranu predala u ruke Nutrivisiona. Rezultati su: puno energije za treninge i utrke i brz oporavak od istih